Ishallar och curlinghallar

Avfuktning av ishallar och curlinghallar

Fuktproblem uppstår lätt i en ishall. Varm fuktig luft som kommer in i hallen kyls av och kondenserar lätt. Kondens bildas på kalla ytor, framför allt i taket. Fukten kan droppa ned på isen och orsakar ojämnheter i isbanan.

Hög luftfuktighet i en ishall medför både dåligt inomhusklimat för människor samt risk för mögeltillväxt och till och med skador på takkonstruktionen. Dimbildning kan ofta förekomma i oavfuktade hallar under den varma årstiden och under matcher. Kondensdropp från taket försämrar isbanans kvalitet och kan skapa små knölar av ojämnheter på isbanan.

Med hjälp av en avfuktare kan man sänka luftfuktigheten till önskad nivå. Isen får en förbättrad kvalitet och man slipper skador på byggnadskonstruktionen eller dimma i ishallen.

Daggpunkt
Traditionellt har man i ishallar reglerat fukten mot relativ fukt (RF). Idag finns enkla reglersystem som kan styra mot en given daggpunkt. Daggpunkten är oberoende av temperatur och gör så att avfuktaren kan regleras bättre och hålla isytan torr utan frostpåslag, Vid hög aktivitet i hallen stannar då inte avfuktaren när  temperaturen stiger utan fortsätter att hålla daggpunkten på en nivå som gör att isen behåller en hög kvalitet. Med daggpunktsreglering kan man till och med finreglera så att isytans beskaffenhet kan ändras beroende på typ av aktivitet, t.ex. ishockey, konståkning eller curling.

Kontakta din närmaste DST-representant för mer information.