Applikationer

Applikationer

Fukt på fel ställe kan orsaka allt från mögelproblem till skador på produkter och byggnader, eller minska effektiviteten i en produktion. Torrluft kan också väsentligt korta ner torktider inom olika branscher. För hygroskopa material är en miljö med en reglerad luftfuktighet att föredra, det ökar också hygien och tillförlitlighet för ingredienser.