Plasthallar

Sorptionsavfuktning i plasthallar

Plasthallar används som extra utrymme och till lagring av materiel. Kunder som hyr en plasthall vill skydda sitt materiel mot skador såsom mögel, rost, frostskador på vintern.

I en plasthall uppstår lätt kondens. Kondensen droppar ned från taket och skadar då materiel i hallen.

Eftersom plasthallar är oisolerade är uppvärmning vanligtvis inget alternativ. Bästa förvaringsklimat uppnås på ett enkelt och energieffektivt vis genom att man installerar en sorptionsavfuktare från DST.

Med hjälp av en avfuktare kan man kontrollera nivån av fukt i hallen. Om inte den relativa fukten överstiger ca 70%, slipper man mögelskador och för att undvika rost bör man ha en relativ fuktnivå under 50%.