Här finner ni datablad för humidistat EH-4 och humidistat och regulator EH-3 T2.
DST erbjuder även flera olika nivåer av PLC samt noga anpassade styrsystem för våra avfuktare.

Kapacitet

*Avfuktningskapacitet vid 20°C / 60%RH.