Avfuktning i mataffärer

Stormarknader

Kontrollerad fukt i stormarknader

Mataffärer är komplexa miljöer där vanliga lufkonditioneringssystem vanligtvis inte är tillräckligt effektiva. Fukt och kondens kan påverka hur effektivt kylprocesserna fungerar. Om det är alltför kallt i lokalerna kan köpprocesserna påverkas negativt och likadant om produkterna är täckta med frost. Fukt och frostpåväxt ökar också energiåtgången. Sorptionsavfuktning genererar sänkta energikostnader samt ett bättre inomhusklimat i lokalerna, vilket uppväger den initiala investeringskostnaden.

Reduced Air Conditioning Coil Work

The design practice of DOAS Dedicated outdoor air systems with desiccants is now prominent with technology advancement and over 100,000 systems in commercial buildings.(ref AHRAE May 2008). DOAS minskar fuktproblem och sänker energiåtgången genom att minska eller ta bort den konstanta tillförseln av utomhusluft load of outside air, och genom att torka imkommande inomhusluft tillräckligt mycket (dvs. 5°Cdp eller 30%RH vid 23°C) för att absorbera affärens fuktlast. Detta gör att ett avfuktaraggregat int ebehöver avfukta hela den recirkulerande luftströmmen.

Refrigeration energy

Upp till 80% av energin som går åt till att kyla luften konsumeras av luften kring förångaren och den omgivande luft är en viktigt komponent. Generellt sett kan man säga tt en minskning av luftfuktigheten i affären med 10%RF skulle sänka energiåtgången med 10% . (enligt ASHRAE handbook 2003 2.3 (fig 1)).

Fördelar är

 • Minskad energiåtgång
 • Minskad frostpåväxt på förångare
 • Kortare och färre avfrostningar
 • Less ice and condensation on product
 • Reduced product loss due to defrost

Undvik återhettning

Återvärmande av alltför kyld luft är en traditionell Reheating of overcooled air is a traditional low cost practice to allow air-conditioning plant to dehumidify to dewpoint (ie 12°C) and re-heat the air back towards room temperature. Part load conditions often see ventilation loads creating a need for dehumidification but little or no sensible cooling, so overcooling is becomes more wasteful. This practice was restricted in 1999 and later banned in USA by building energy standard ASHRAE90.1 and countries like Australia have banned the use of electric elements for reheat.

Stores are often too cool due to the refrigeration case spill loads, the heaters are inclined to be on continuously to maintain comfort temperature neutralise the spill and over cooling.
A Supermarkets with electric reheat capacities of around 150kW and a continuously running heater element can cost 150 x $0.10/kWh x 365 x 24 = $US134,000.
Desiccant dehumidification offers an array of benefits to store operation energy and comfort.

Technology

Desiccant dehumidification has had substantial application into supermarkets in humid climates due to operating and compliance requirements of the case manufacturers, and the inability of conventional HVAC to dehumidify effectively. With energy consideration now prevalent, the low first cost electric reheat systems are being responsibly designed out.

Seibu Giken DSTs range of FLEXISORB products fit the market needs with:

 • High efficiency dehumidification, incl. plug fans and advanced D-Max Japanese desiccant rotor.
 • Condensation free construction
 • Robust base frame designed for better logistics
 • External lock, improving internal maintenance
 • One side service access for smaller footprint.
 • Customized to suite differing needs of supermarket designs (handing, waste heat, gas, split DX, CHW)

Seibu Giken D-Max adsorption rotor technology has been a leader for many years with the invention of the Silica gel wheel, now offers the following advantages:

 • Efficient drying process
 • Washable
 • Bacteriostatic
 • Long service life
 • High dehumidification capacity
 • Mechanically strong
 • Japanese quality and performance compliance