Kyl- och frysrum

Frostfritt i kyl- och fryslager, avfukta för förbättrat inneklimat

I kyl- och frysrum uppstår ofta ispåväxt då varm luft kommer in i de kalla utrymmena genom dörröppningar. Is på golvet kan göra det svårt att köra truck, och is i taket är direkt farligt. Ispåväxten gör att man måste frosta av oftare vilket tar tid och personal i anspråk. Med av avfuktare kan man undvika all dessa problem med frost och ispåväxt i lokalerna och dessutom erhålla en bättre arbetsmiljö med mindre rå luft.

Hög fuktighet kan orsaka att fotoceller frostas för . Fukten kan också orsaka att måste frosta av och rengöra ofta vilket stoppar upp och tar personal i anspråk. Lönsamheten för en frys- eller kylanläggning minskar ju mer stillestånd som uppstår. Under sommaren kan problemen bli större än vanligt på grund av fuktig sommarluft.

Fukt från varmare uteluft som kondenserar i kyl/fryslagrets kalla ytor skapar också is, frost och snöpåväxt. Detta skapar i sin tur hala golv vilket innebär en stor olycksrisk för lagerpersonal och truckförare. Is som bildas i taket och som inte rensas bort kan bilda istappar vilket kan innebära livsfara för personalen.

Varm fuktig luft som kommer in i kyllager kan också ombildas till dimma vilket ger rå ohälsosam luft och dålig sikt.

Med en sorptionsavfuktare från DST som avfuktar luften kan man reglera den relativa fukten och därmed kraftigt minska is- och frostpåväxt. Detta gör att man behövr betydligt färreavbrott för avfrostning och rengöring samtidigt som hygiennivån höjs. Man undviker ispåväxt i i tak och hala golv. Kylsystemet jobbar effektivare och levererar jämnare kylklimat vilket sänker energiåtgången. Mindre rå luft är också ett stort plus för personalen och halkfria golv minskar olycksrisken.

Kontakta din närmaste DST representant för att få veta mer samt för offert!