Torkrum

Torkrum

Genom att avfukta torkrummet istället för att värma upp uteluft blir energikostnaderna mycket mindre och att torktiderna blir kortare med avfuktning.

Jämnt fuktklimat och torkning året om.
Vidare stiger temperaturen sällan över 30 C, vilket ger en behaglig arbetsmiljö.

Även själva torkrummet hålls i trim och Du slipper fukt- och mögelskador.