Broar

Avfuktning av broar

Avfuktning av broar är en utmärkt metod för skydd mot korrosion inuti brokonstruktioner, vilket ger länge livslängd och spar resurser.

Rostskador orsakar stora underhållskostnader i brokonstruktioner världen över. Genom att leda ut torrluften i fackverket i bron, skyddas konstruktionen mot korrosion. Torrluften skall hålla en nivå under 50%RF runt stålkonstruktionen.

Lådbalkarna som vägbanan vilar på, kan skyddas mot rost genom att man cirkulerar torrluft i fackverket. Alternativet är rostskyddsmålning vilket är kostsamt och kräver löpande underhåll. Därtill ökar färgen vikten på bron. Även fästkonstruktionen kan avfuktas istället för att rostskyddsmålas.

En avfuktare kräver ett minimum av underhåll och spar mycket tid istället för att personal som arbetar med rostskyddsmålning. Ofta kan det också krävas korrosionsskydd på mycket svåråtkomliga ställen och är det betydligt enklare och mer kostnadseffektivt att avfukta.