Mat & konfektyr

Avfuktning vid tillverkning av konfektyr

DST tillhandahåller flexibla luftavfuktare som kan kundanpassas för att kunna garantera rätt klimat vid tillverkning av choklad och annan konfektyr. Torrluft är en god investering under både tillverkning och lagring.

Choklad
Fettblommning är ett vanligt problem både vid tillverkning och lagring av choklad. Både fettblommning kan uppstå dels några timmar efter produktionen, dels någon gång under lagringstiden om den omgivande luften är alltför fuktig. Under tillverkning och lagring bör inte den relativa fuktigheten överstiga 60%RF.

Kyltunnlar
Genom att använda torr luft då choklad eller konfektyr kyls, förhindras kondens på produkter och inuti tunneln. När chokladen passerar genom kyltunnel finns flera fördelar med att avfukta; man undviker kondens, hygiennivån höjs och produkterna klibbar inte eller fastnar på transportbanden

Dragering
Vid dragering av konfektyr är det nödvändigt att ha kontroll över luftfuktigheten. Vid för hög luftfuktighet blir kvalitén sämre och produkterna klibbar lätt fast vid varandra. Under den fuktiga årstiden orsakar fukten att torktiden och därmed också dragétiden förlängs. Om man avfuktar kan man undvika denna förlängda produktionstid.

Förpackning
Även förpackningsprocessen kan förbättras med torr luft, eftersom produkterna då inte fastnar i maskiner eller i omslagspapper. Kartonger kan mjukna i alltför fuktigt klimat.

Socker
Socker klibbar eller löses upp vid för hög luftfuktighet. Vid löslagring och säcklagring av socker är det därför en god idé att kontrollera luftfuktigheten i lagringslokalen. Förvaras socker i silos kan DSTs representanter leverera totallösningar på avfuktning av silon så att sockret inte klumpar sig.

DST erbjuder ett brett urval av avfuktare och kompletta klimatsystem för fukt och temperatur med integrerade styrsystem inklusive kommunikation mot överordande system typ MODBUS för att kunna erbjuda den bästa lösning för avfuktning och klimatstyrning inom livsmedelindustrin
DSTs avfuktare används vid torkning av livsmedel, konfektyr och andra fuktkänsliga produkter och kännetecknas av låg energiförbrukning, hög flexibilitet med minsta möjliga miljöpåverkan.
Alla luftavfuktare från Seibu Giken DST är standardutrustade med SSCR-U rotorn från Seibu Giken Co. Det är också möjligt att välja till specialrotorer för känsliga miljöer. Exempelvis:

SSCR-H – hygienisk rotor som eliminerar bakterietillväxt
Seibu Giken DST AB kan också tillhandahålla SSCR-H, en antibakteriell sorptionsrotor som inte bara eliminerar existerande bakterier utan även stoppar all uppkomst av bakterier! Denna hygieniska rotor är ett utmärkt val för mat-, läkemedels- och konfektyrindustrin.

Läs mer om de olika rotorerna som erbjuds från Seibu Giken DST AB: Rotorteknologi