Ytbehandling

Ytbehandling

Avfuktning kortar ner arbetstiden för ytbehandlingen, garanterar hög kvalitet och ett likvärdigt resultat oavsett årstid.

Avfuktning är det mest effektiva sättet att skapa en miljö med väl kontrollerad fukt, oavsett årstid, för att undvika korrosion vid ytbehandling. Risken för korrosion ökar kraftigt över 50%RH and most coating compliance is 80%RH on the metal surface. The effect of thermal inertia usually required the surrounding air to be 20-30%RH (4°C -6°C temperature difference from surface to air) less than the required surface humidity to allow for this.

Alternativa metoder som uppvärmning kräver att man värmer hela ytan och omgivande luft vilket i sin tur drar väldiga mängder energi. Kylavfuktning är endast effektiva i klimat där fuktigheten är mycket hög året runt och man kan heller inte uppnå samma effektivitet som med en sorptionsavfuktare.

Fördelar med avfuktning:

 • Undvik korrosion
 • Överensstämmelse med beläggningsspecifikation
 • Inga förseningar beroende på vädret
 • Möjligt att schemalägga arbeten oavsett årstid

Fördelar inom shippingindustrin:

 • Möjligt att utföra vissa arbeten även då man är på havet
 • Möjligt att lagra maskiner och elektriska delar på plats
 • Able to effectively mothball of temporary layup
 • Kan användas till komposit och beläggningsefterlevnad

Fördelar för ytbehandling och målning inuti fartyg och tankar:

 • Fuktkontroll året runt
 • Blästringen håller bättre
 • Ytbehandling för hela ytan på en gång
 • Högre kvalitet på arbetet då man helt undviker problem med fukt och kondens