RZ-aggregaten är inbyggda i ett ramverk för att göra avfuktarna mobila. Möjliga att lyfta med truck eller kran.
Aggregaten är tillverkade i aluzink och har intern värmeåtergivning som standard. El som standard, ånga eller gas-regenerering som tillval. För kapacitetskontroll finns alternativen On/Off, flerstegs binär kontroll samt full linjär styrning.

Möjligt att styra avfuktaren via internet: tack vare PLC-styrningen, kan användaren har full kontroll över nivån av relativ fukt och temperatur i t.ex. en tillverkningslokal eller på en byggarbetsplats.

Serien har utvecklats för att fylla ett behov av att kunna hyra luftavfuktare av industriell storlek till t.ex. byggarbetsplatser.

Kapacitet

Kapacitet: 20 - 54kg/h* / Torrluftsflöde: 4500 - 12000m3/h

*Gäller för 20°C/ 60%RF

Fler detaljer