Plastindustrin

Sorptionsavfuktning inom plastindustrin

Inom plastindustrin är det viktigt att skydda gjutverktyg från kondens (svettning) och att undvika absorption av fukt i plastgranuler. Med hjälp av en DST-avfuktare löser man de fuktrelaterade problemen och man får ett produktionsanpassat klimat.

Fuktrelaterade skador.
Gjutformarnas kalla temperatur orsakar ofta kondens på formytan, speciellt under de fuktiga och varma sommarmånaderna. Om man integrerar en luftavfuktare som sänker den relativa fuktighen i produktionscykeln, kan man hålla gjutverktygens temperatur på ca 5°C eller lägre, utan risk för kondens.

Högre produktionskapacitet.
Tack vare låga formtemperaturer, blir produktionscyklarna snabbare och kapaciteten högre.

Lagring av råmaterial och gjutformar.
Vid lagring av råmaterialet, vanligtvis plastgranuler i silos, är det viktigt att dessa skyddas mot fukt. Ibland kan också det pneumatiska systemet behöva torrluft för att undvika fuktupptagning i granulatet.
Med avfuktning behöver man inte lägga tid på inoljning av gjutformar för att hålla dem fria från korrosion när de inte används. DST erbjuder lösningar som levererar torrluft åt hela produktionscykeln. Kontakta din närmaste DST-representant för mer information.