Museum

Avfuktning av museum och arkiv skyddar ömtåliga objekt

Fukt utgör ett hot då man skall bevara antikviteter och museiobjekt. Målningar, möbler, linnematerial och andra organiska material innehåller mikroorganismer, vilka trivs och förökar sig om den omgivande luften har en hög nivå av relativ fukt. Detta kan orsaka oreparerbara skador.

I museum och arkiv förvaras en rik mängd föremål som skall visas upp och bevaras till eftervärlden. Detta ställer naturligtvis höga krav på ett väl kontrollerat inneklimat.

För att undvika dyrbara och komplicerade restaureringsarbeten kan man se till att reglera den relativa fuktigheten i lokalerna. Om den relativa fukten begränsas inom vissa intervall, kan inte mikroorganismer, bakterietillväxt eller korrosion uppstå.

Seibu Giken DST AB har mer än 20 års erfarenhet av att leverera ett klimat med rätt nivå av fukt och temperatur till muséer och arkiv världen över.