DC-10 väger endast 15 kg och är lämplig för installationer med återcirkulering av luften.

Avfuktare DC-10 är servicevänlig, har lång livstid och rostfritt chassi. Lämplig för nedtorkning till låga vatteninnehåll i slutna utrymmen.

Kapacitet

Kapacitet: 0.6kg/h* / Torrluftsflöde: 190m3/h

*Gäller för 20°C/ 60%RH.