Charkuteri och kötthantering

Sorptionsavfuktning för charkuteri / kötthantering

Kött och köttförädling kräver strikt hygien så att kunna garantera kvaliteten på produkterna. Med hjälp av en sorptionsavfuktare kan du uppnå höjd hygienstandard, färre produktionsstopp och ingen kondens.

En luftavfuktare används för att reglera den relativa fuktigheten så att man uppnår önskat klimat i lokaler. Eftersom man hanterar charkuteriprodukter i kalla lokaler uppstår ofta kondens i tak och på kalla ytor. Efter arbetsdagens slut spolar och rengör man ofta lokalerna med högtryck.
I oavfuktade lokaler tar det lång tid innan golvet och produktionsmaskiner torkar efter rengöring, vilket kan stoppa upp arbete och produktion samt att golven blir hala. Eventuell kondens som uppstår kan orsaka takdropp med sänkt hygiennivå som följd.

Kartonger kan mjukna om inneklimatet är fuktigt. Rått inneklimat kan också medföra ohälsa för personalen.

DST erbjuder också olika varianter av styrning mot både fukt och temperatur.DST avfuktare torkar luften till ett lägre vatteninnehåll än vad kylavfuktare kan åstadkomma. DST erbjuder ett brett urval av avfuktare och kompletta klimatsystem för fukt och temperatur med integrerade styrsystem inklusive kommunikation mot överordande system typ MODBUS för att kunna erbjuda den bästa lösning för avfuktning och klimatstyrning inom livsmedelindustrin.

Torrluft genererar flera fördelar till slakterilokaler:

  • Lokalerna torkar upp snabbare efter rengöring vilket kortar stilleståndstider.
  • Taken blir kondensfria. Risken för kontamination minskar kraftigt om den relativa fuktigheten hålls under 65 -70% RF
  • En mindre fuktig luft leder till mindre rå arbetsmiljö för de som arbetar i lokalerna
    Då kondensproblemen försvinner minskar också behovet av ommålning i t.ex. kylrum.
  • Produktionsmaskiner torkar snabbare

Alla luftavfuktare från Seibu Giken DST är standardutrustade med SSCR-U rotorn från Seibu Giken Co. Det är också möjligt att välja till specialrotorer för känsliga miljöer. Exempelvis:

SSCR-H -hygienisk rotor som eliminerar bakterietillväxt
Seibu Giken DST AB kan också tillhandahålla SSCR-H, en antibakteriell sorptionsrotor som inte bara eliminerar existerande bakterier utan även stoppar all uppkomst av bakterier! Denna hygieniska rotor är ett utmärkt val för mat-, läkemedels- och konfektyrindustrin.

Läs mer om de olika rotorerna som erbjuds från Seibu Giken DST AB: Rotorteknologi