Poolrum
Simbassäng, pool inomhus

Poolrum

Från en simbassäng sker ständigt en förångning. Om man inte avlägsnar vattenångan löpande blir luften mycket fuktig vilket förutom att ge ett obehagligt inneklimat med hög fuktighet i poolrummet samt kan fukten vandra ut i väggkonstruktionen, detta tack vare ångtrycksdifferansen.
Problemen är som störst när det är kallt ute.

Att tänka på:

  • Klimatskärmen i poolrummet skall alltid installerars med högsta noggrannhet.
  • Hög vattentemperatur ökar förångningen
  • Hög lufttemperatur minskar förångningen (vid given relativ fuktighet)
  • Luftrörelser över vattenytan förvärrar förhållandet
  • Simhallen bör ha ett svagt undertryck för att hindra fuktvandring mot kallare zoner
  • Variation i vattentemperaturen på veckobas bör undvikas.
  • Fuktbehandling AB erbjuder både mindre poolavfuktare som är speciellt utvecklade till privata swimmingpooler och bubbelpooler, och större avfuktare för luftbehandling i simhallar och spaanläggningar.