DC-20/30 är portabla enfasaggregat i rostfritt stål.

DC-20/30 avfuktar enligt Consorb-principen, vilken fungerar mycket bra i då det är stor skillnad i fuktnivå mellan process- och regenereringsluft. DC-20/30 avfuktarna är utrustade med självreglerande värmare en skyddad kontrollpanel och tvättbar rotor.

Kapacitet

Kapacitet: 1.1 – 1.5kg/h* / Torrluftsflöde: 310 - 400m3/h

*Avfuktningskapacitet vid 20°C / 60%RH.