Livsmedelsindustrin

Kontrollerat klimat inom livsmedelsindustrin genom sorptionsavfuktning

Vid både produktion, torkning samt lagring av många livsmedel kan man dra stora fördelar av torrluft. DST tillhandahåller flexibla luftavfuktare som kan kundanpassas för att kunna garantera exakt rätt klimat.

Torra produkter
Vid tillverkning eller lagring av torra produkter, som t.ex. soppor och buljonger är det viktigt att avfukta lokalerna eftersom ingredienserna annars kan klumpa sig vid blandning eller i förpackningarna. Produktionskvalitén säkras och man kan hålla samma produktionstakt hela året om.

Spraytorn och pneumatiska transportsystem
Vid torkning av produkter i spraytorn (även fluidiserade bäddar) kan man med fördel förtorka huvudluften. Därmed undviks säsongsvariationer i produktions-kapaciteten. Innan produkten packas kyls den i ett kylsteg. Om kylluften torkas undviks återuppfuktning av produkten.

Luft som används i pneumatiska system kan torkas för att förhindra uppfuktning och igensättning av transportör. Är luften inte förtorkad finns risk att det torkade pulvret återfuktas då det kyls ned.

Lagring av ost
Vid lagring av ost för mogning är det viktigt för ostens kvalitet och smak att hålla temperatur och fukt inom snäva intervall.

Torkning
Vid torkning av livsmedel uppnås högre och jämnare kvalitet om torkningen sker vid lägre temperatur och fuktighet. Kvalitén blir högre och smakämnen bibehålls i än högre grad.

Alla luftavfuktare från Seibu Giken DST är standardutrustade med SSCR-U rotorn från Seibu Giken Co.
Det är också möjligt att välja till specialrotorer för känsliga miljöer.

SSCR-H -hygienisk rotor som eliminerar bakterietillväxt
Seibu Giken DST AB kan också tillhandahålla SSCR-H, en antibakteriell sorptionsrotor som inte bara eliminerar existerande bakterier utan även stoppar all uppkomst av bakterier! Denna hygieniska rotor är ett utmärkt val vid läkemedel-, livsmedel och konfektyrtillverkning.

Läs mer om de olika rotorerna som erbjuds från Seibu Giken DST AB: Rotorteknologi