Fakta om avfuktning

Fakta om avfuktning

Fukt är vattenånga som inte är synlig för öga. När vattenångan börjar närma sig 100 % RF eller daggpunkten övergår ångfasen till vätskefas dvs, vatten.

De olika begrepp som används normalt är:
Relativ fuktighet som uttrycks i % av hur mycket fukt luften kan bära vid den aktuella temperaturen och fuktmängden varierar med temperaturen.

Absolut fuktighet (ånghalt) och som uttrycks i g/kg luft som är ett fixt tal.

Daggpunktstemperatur som uttrycks i dp grad celsius också ett fixt tal.

Fuktkvot som uttrycks i FK % och är summan av hur mycket fukt materialet innehåller i förhållande till torrvikten.

fakta