Torrluftslager

Avfuktning av torrluftlager

Torrluftlager används för många olika sorter ändamål, t.ex.förvaring av trä, spannmål, teknisk utrustning, fordon eller annat. Eftersom olika material tål olika mycket fukt så är det en fördel att kunna kontrollera den relativa fukten, så att inte skador som korrossion eller mögel uppstår.

Korrosion
Med hjälp av avfuktning håller man en nivå av fukt under 50%RF. Järn och stål rostar inte så länge luftfuktigheten ligger under 50%RF.

Mögel
Vid förvaring av organiska material bör man tänka på att för hög luftfuktighet väcker liv i de mikroorganismer som bildar mögel och svamp. Mögel och svamp börjar växa om den relativa fuktigheten överstiger ca 70%. En avfuktare ser till att nivån aldrig överstiger 70%RF. Olika nivåer gäller för olika material, kontakta din närmaste representant för närmare information.

Bakterier
Bakterier börjar växa vid för hög relativ luftfuktighet. Gränsen ligger olika för olika typer av bakterier men de flesta har svårt att överleva under 50%RF. Denna gräns är viktig att tänka på vid förvaring av olika matvaror.

Se även vår separata information om avfuktning av plasthallar Avfuktning av plasthallar och Avfuktning av trävarulager