Försvaret

Avfuktning inom försvaret

Sedan 1970-talet har torrluft använts av försvarsmakter världen över vid förvaring av materiel. Inaktiva fartyg, tankers, flygplan, vapen och annan utrustning som ligger i torrluftlager bibehålls i gott skick.

Tack vare den torra luften skadas inte elektronisk utrustning. Korrosion, kondens och mögel undviks och därmed behåller materielen sitt värde mycket längre. Denna lösning höjer beredskapen samt sänker kostnaderna. Utan avfuktning måste anställda ständigt gå igenom materiel och se till att elektronisk utrustning, tält, bilar m.m. är i gott skick.

Materiel behöver inte kontrolleras, provköras och servas lika ofta om de förvaras i torrluftlager. Detta spar tid, pengar och personalkraft.

Med hjälp av torrluft undvier man korrosion, vilket höjer stridsberedskapen. Känslig elektronisk utrustning hålls i gott skick.