Shipping

Sorptionsavfuktare inom shippingindustrin kortar stilleståndstider

Möjligheterna att utnyttja torrluftens fördelar är stora inom shippingindustrin. Man minska stilleståndstiderna i hamn för tankers som byter last samt kontrollera den relativa fukten i ett lastutrymme eller i en oljeplattforms ben.

På senare år har flera rederier börjat utnyttja möjligheten att använda avfuktning. Dels kan man minska stilleståndstiderna i hamn för tankers som byter last, dels kortar man ned torktiderna då man målar. Metoden gör också att ytorna är torra då man skall måla dem, även i fuktigt klimat.

Oljeplattformar
Avfuktning är ett ekonomiskt och tidsbesparande alternativ till att rostskyddsmåla. En avfuktarinstallation kostar en bråkdel av vad det kostar att blästra och måla i tex plattformens ben.

En luftavfuktare kon trollerar den relativa fukten i ett lastutrymme eller på en oljeplattsform och varor som fraktas skyddas mot fukt- och mögelskador.