Trävarulager

Kontrollera fukten i trävarulager med hjälp av en sorptionsavfuktarer

Sågat material utsätts för omgivande luft och ställer sig då i jämnvikt med den omgivande luftens fuktnivå. Materialet anpassar sig både i temperatur och i fuktighet. Trä som är sågat och torkat är extra känsligt för fuktförändringar.

Varierande fuktnivåer kan få träets struktur att ändra sig och det kan bli problem med att bearbeta materialet i slutproduktionen, till t.ex.vid möbelproduktion. Detta kan leda till att slutkunderna inte blir helt nöjda med varorna.

Det största hotet mot träets kvalitet är alltså varierande fuktinnehåll i den omgivande luften..

Med hjälp av en Recusorb Timber-avfuktare kan inneklimatet i lagerutrymmen för trä optimeras för att säkra kvalitén.