Kraftstationer

Korrosionsskyd av kraftstationer och vindkraftverk genom avfuktning

Byggnader som tillhör ett kraftverk är viktiga att skydda mot fuktskador. På kalla rör och ytor kondenserar lätt fukt och kan ge upphov till kondensdropp, korrosion och rått inhomhusklimat.

I kalla rum ligger fuktigheten ofta runt 65% RF och korrosion kan uppstå från ca 50% RF.
Med en luftavfuktare som kontrollerar den relativa fuktigheten i ett rum eller i en hel anläggning, undviker man korrosion samt elektronik- och elproblem orsakade av fukt. Underhållskostnaderna sänks om man använder sig av torr luft (man slipper stänga ner delar av, eller hela, kraftverket för underhållsarbete).

Vindkraftverk
Längst uppe vid varje vindkraftverk, inuti maskineriet bildas lätt korrision eller elproblem som orsakats av fukt. Seibu Giken DST har erfarenhet av att lösa just detta specifika problem. Kontakta din närmaste DST representant för mer information.

Torrkonservering av pannor
Torrkonservering av pannor är kostnadseffektivt och praktiskt eftersom underhållsarbete kan utföras under konserveringsperioden. Med hjälp av en sorptionsavfuktare från DST kan man reglera den relativa fukten så inte korrosionsskador uppstår.