DC-31 är ett portabelt enfasaggregat i rostfritt stål.

Arbetar enligt Consorb principen med två skilda luftflöden och är därmed lämpad för applikationer med recirkulerande luft i torra utrymmen. Finns i två varianter; T10 för 10A anslutningssäkring och T16 som behöver 16A säkring.

Kapacitet

Kapacitet: 1.4 - 2.1kg/h* / Torrluftsflöde: 300 - 490m3/h

*Gäller för 20°C/ 60%RH.